The Single Best Strategy To Use For reintegratie

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de controle, begeleiding en re-integratie. Daarom mag hij controleren of u voldoende doet om weer aan het werk te gaan. Krijgt u ook een uitkering? Dan controleert ook UWV of u zich aan de afspraken en regels houdt.

De schoolboeken moeten in een leesbare vorm voor beide groepen worden omgezet, respectievelijk in grootletterdruk en in braille of in digitaal formaat. Een paar gespecialiseerde centra worden belast met deze job van het bewerken van en tegenwoordig het inscannen van de boeken.

een beschrijving van het werk dat uw werkgever aanbiedt of een beschrijving van het werk dat u zelf voorstelt om te doen

Zorg er daarom voor dat iemand uw publish leest en u op de hoogte brengt. Lukt dat niet, geef dan een postadres aan ons doorway waar u tijdens uw vakantie uw write-up kunt ontvangen en lezen. U moet ook telefonisch bereikbaar zijn, als wij dit met u hebben afgesproken.

Is dit niet mogelijk? Dan moet elders worden gezocht naar een passende functie, dit wordt het 2e spoor genoemd.

Een deskundigenoordeel kan u dan helpen bij uw terugkeer naar passend werk. U vraagt dit aan met het formulier ‘Aanvraag deskundigenoordeel door werknemer’.

Bent u one jaar ziek? Dan bespreekt u achieved uw werkgever hoe het in het afgelopen jaar is gegaan. En of u op de goede weg bent om weer aan het werk te komen. Dit heet de Eerstejaarsevaluatie. U vult dan samen het formulier '(Eerstejaars)evaluatie' in.

10 minste five werkdagen voor het start off van de verminderde prestaties moet je een positief advies van Medex hebben.

Verder gelden op alle niveau’s specifieke uitkeringsregelingen. Het verschil tussen ‘gewone’ werknemers in het onderwijs en ambtenaren in het onderwijs is vooral zichtbaar als het gaat om ontslag.

De documenten die wij graag van u ontvangen als u ze heeft. Wij kunnen u dan sneller helpen. U vindt hieronder de documenten for each situatie.

een incapacity case supervisor, maar eventueel ook de HR-verantwoordelijke of een verantwoordelijke voor vorming en opleiding. In deze fase moet de medische beoordeling van de preventieadviseur-arbeidsarts concreet worden gemaakt, doorway het nagaan van de mogelijkheden op het vlak van aangepast of ander werk, opleiding en eventuele aanpassingen aan de werkpost, aangezien hier ook de werkgever betrokken partij is. Als het gaat om een progressieve werkhervatting kan er uiteraard ook een tijdspad voor de re-integratie worden uitgestippeld.

Daarom beperk ik me tot blinde en slechtziende personen; ik ben trouwens ook niet gekwalificeerd om situaties satisfied betrekking tot andere handicaps accurate te reintegratie onderwijs beoordelen. Nochtans heb ik van de contacten met rolstoelgebruikers geleerd dat inclusie ook bij hen van essentieel belang is.

Als u ook met hulp(middelen) of een aangepaste werkplek uw eigen werk niet kunt doen, kijkt u satisfied uw werkgever naar een andere functie binnen uw bedrijf. Denk aan het ruilen van taken satisfied een collega of aan scholing.

Het SBO heeft de maatregelen uit het Regeerakkoord verzameld die specifiek de onderwijsarbeidsmarkt in het onderwijs raken. U treft ze hier op een rij aan. Ook kunt u een overzicht van de reacties van de werknemers- en werkgeversorganisaties

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The Single Best Strategy To Use For reintegratie”

Leave a Reply

Gravatar